โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

446 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 446 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 446 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

446 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 446
2 x 223
223 x 2
446 x 1
คำตอบ 446 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 446 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 223, 446