โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

444 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 444 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 444 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

444 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 444
2 x 222
3 x 148
4 x 111
6 x 74
12 x 37
37 x 12
74 x 6
111 x 4
148 x 3
222 x 2
444 x 1
คำตอบ 444 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 444 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 37, 74, 111, 148, 222, 444