โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

442 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 442 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 442 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

442 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 442
2 x 221
13 x 34
17 x 26
26 x 17
34 x 13
221 x 2
442 x 1
คำตอบ 442 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 442 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 13, 17, 26, 34, 221, 442