โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

440 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 440 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 440 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

440 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 440
2 x 220
4 x 110
5 x 88
8 x 55
10 x 44
11 x 40
20 x 22
22 x 20
40 x 11
44 x 10
55 x 8
88 x 5
110 x 4
220 x 2
440 x 1
คำตอบ 440 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 440 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440