โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

44 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 44 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 44 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

44 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 44
2 x 22
4 x 11
11 x 4
22 x 2
44 x 1
คำตอบ 44 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 44 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 11, 22, 44