โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

438 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 438 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 438 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

438 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 438
2 x 219
3 x 146
6 x 73
73 x 6
146 x 3
219 x 2
438 x 1
คำตอบ 438 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 438 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 73, 146, 219, 438