โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

437 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 437 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 437 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

437 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 437
19 x 23
23 x 19
437 x 1
คำตอบ 437 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 437 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 19, 23, 437