โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

436 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 436 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 436 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

436 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 436
2 x 218
4 x 109
109 x 4
218 x 2
436 x 1
คำตอบ 436 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 436 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 109, 218, 436