โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

432 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 432 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 432 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

432 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 432
2 x 216
3 x 144
4 x 108
6 x 72
8 x 54
9 x 48
12 x 36
16 x 27
18 x 24
24 x 18
27 x 16
36 x 12
48 x 9
54 x 8
72 x 6
108 x 4
144 x 3
216 x 2
432 x 1
คำตอบ 432 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 432 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 108, 144, 216, 432