โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

430 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 430 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 430 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

430 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 430
2 x 215
5 x 86
10 x 43
43 x 10
86 x 5
215 x 2
430 x 1
คำตอบ 430 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 430 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430