โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

428 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 428 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 428 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

428 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 428
2 x 214
4 x 107
107 x 4
214 x 2
428 x 1
คำตอบ 428 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 428 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 107, 214, 428