โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

427 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 427 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 427 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

427 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 427
7 x 61
61 x 7
427 x 1
คำตอบ 427 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 427 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 61, 427