โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

426 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 426 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 426 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

426 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 426
2 x 213
3 x 142
6 x 71
71 x 6
142 x 3
213 x 2
426 x 1
คำตอบ 426 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 426 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426