โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

425 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 425 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 425 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

425 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 425
5 x 85
17 x 25
25 x 17
85 x 5
425 x 1
คำตอบ 425 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 425 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 17, 25, 85, 425