โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

424 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 424 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 424 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

424 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 424
2 x 212
4 x 106
8 x 53
53 x 8
106 x 4
212 x 2
424 x 1
คำตอบ 424 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 424 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 53, 106, 212, 424