โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

423 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 423 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 423 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

423 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 423
3 x 141
9 x 47
47 x 9
141 x 3
423 x 1
คำตอบ 423 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 423 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 47, 141, 423