โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

420 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 420 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 420 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

420 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 420
2 x 210
3 x 140
4 x 105
5 x 84
6 x 70
7 x 60
10 x 42
12 x 35
14 x 30
15 x 28
20 x 21
21 x 20
28 x 15
30 x 14
35 x 12
42 x 10
60 x 7
70 x 6
84 x 5
105 x 4
140 x 3
210 x 2
420 x 1
คำตอบ 420 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 420 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420