โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

42 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 42 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 42 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

42 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 42
2 x 21
3 x 14
6 x 7
7 x 6
14 x 3
21 x 2
42 x 1
คำตอบ 42 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 42 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42