โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

418 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 418 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 418 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

418 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 418
2 x 209
11 x 38
19 x 22
22 x 19
38 x 11
209 x 2
418 x 1
คำตอบ 418 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 418 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 19, 22, 38, 209, 418