โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

417 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 417 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 417 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

417 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 417
3 x 139
139 x 3
417 x 1
คำตอบ 417 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 417 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 139, 417