โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

416 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 416 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 416 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

416 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 416
2 x 208
4 x 104
8 x 52
13 x 32
16 x 26
26 x 16
32 x 13
52 x 8
104 x 4
208 x 2
416 x 1
คำตอบ 416 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 416 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416