โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

413 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 413 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 413 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

413 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 413
7 x 59
59 x 7
413 x 1
คำตอบ 413 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 413 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 59, 413