โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

411 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 411 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 411 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

411 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 411
3 x 137
137 x 3
411 x 1
คำตอบ 411 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 411 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 137, 411