โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

410 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 410 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 410 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

410 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 410
2 x 205
5 x 82
10 x 41
41 x 10
82 x 5
205 x 2
410 x 1
คำตอบ 410 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 410 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 41, 82, 205, 410