โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

41 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 41 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 41 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

41 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 41
41 x 1
คำตอบ 41 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 41 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 41