โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

409 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 409 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 409 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

409 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 409
409 x 1
คำตอบ 409 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 409 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 409