โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

408 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 408 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 408 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

408 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 408
2 x 204
3 x 136
4 x 102
6 x 68
8 x 51
12 x 34
17 x 24
24 x 17
34 x 12
51 x 8
68 x 6
102 x 4
136 x 3
204 x 2
408 x 1
คำตอบ 408 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 408 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 24, 34, 51, 68, 102, 136, 204, 408