โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

407 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 407 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 407 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

407 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 407
11 x 37
37 x 11
407 x 1
คำตอบ 407 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 407 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 37, 407