โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

406 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 406 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 406 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

406 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 406
2 x 203
7 x 58
14 x 29
29 x 14
58 x 7
203 x 2
406 x 1
คำตอบ 406 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 406 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 29, 58, 203, 406