โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

405 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 405 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 405 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

405 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 405
3 x 135
5 x 81
9 x 45
15 x 27
27 x 15
45 x 9
81 x 5
135 x 3
405 x 1
คำตอบ 405 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 405 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405