โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

404 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 404 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 404 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

404 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 404
2 x 202
4 x 101
101 x 4
202 x 2
404 x 1
คำตอบ 404 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 404 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 101, 202, 404