โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

403 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 403 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 403 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

403 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 403
13 x 31
31 x 13
403 x 1
คำตอบ 403 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 403 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 31, 403