โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

400 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 400 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 400 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

400 มีตัวประกอบทั้งหมด = 15 ตัวดังนี้
1 x 400
2 x 200
4 x 100
5 x 80
8 x 50
10 x 40
16 x 25
20 x 20
25 x 16
40 x 10
50 x 8
80 x 5
100 x 4
200 x 2
400 x 1
คำตอบ 400 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 400 มีตัวประกอบทั้งหมด 15 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400