โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

40 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 40 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 40 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

40 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 40
2 x 20
4 x 10
5 x 8
8 x 5
10 x 4
20 x 2
40 x 1
คำตอบ 40 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 40 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40