โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

399 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 399 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 399 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

399 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 399
3 x 133
7 x 57
19 x 21
21 x 19
57 x 7
133 x 3
399 x 1
คำตอบ 399 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 399 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399