โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

398 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 398 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 398 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

398 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 398
2 x 199
199 x 2
398 x 1
คำตอบ 398 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 398 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 199, 398