โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

396 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 396 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 396 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

396 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 396
2 x 198
3 x 132
4 x 99
6 x 66
9 x 44
11 x 36
12 x 33
18 x 22
22 x 18
33 x 12
36 x 11
44 x 9
66 x 6
99 x 4
132 x 3
198 x 2
396 x 1
คำตอบ 396 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 396 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 33, 36, 44, 66, 99, 132, 198, 396