โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

394 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 394 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 394 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

394 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 394
2 x 197
197 x 2
394 x 1
คำตอบ 394 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 394 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 197, 394