โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

392 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 392 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 392 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

392 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 392
2 x 196
4 x 98
7 x 56
8 x 49
14 x 28
28 x 14
49 x 8
56 x 7
98 x 4
196 x 2
392 x 1
คำตอบ 392 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 392 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 49, 56, 98, 196, 392