โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

391 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 391 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 391 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

391 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 391
17 x 23
23 x 17
391 x 1
คำตอบ 391 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 391 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 23, 391