โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

390 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 390 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 390 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

390 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 390
2 x 195
3 x 130
5 x 78
6 x 65
10 x 39
13 x 30
15 x 26
26 x 15
30 x 13
39 x 10
65 x 6
78 x 5
130 x 3
195 x 2
390 x 1
คำตอบ 390 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 390 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26, 30, 39, 65, 78, 130, 195, 390