โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

39 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 39 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 39 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

39 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 39
3 x 13
13 x 3
39 x 1
คำตอบ 39 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 39 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 13, 39