โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

387 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 387 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 387 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

387 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 387
3 x 129
9 x 43
43 x 9
129 x 3
387 x 1
คำตอบ 387 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 387 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 43, 129, 387