โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

385 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 385 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 385 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

385 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 385
5 x 77
7 x 55
11 x 35
35 x 11
55 x 7
77 x 5
385 x 1
คำตอบ 385 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 385 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 7, 11, 35, 55, 77, 385