โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

384 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 384 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 384 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

384 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 384
2 x 192
3 x 128
4 x 96
6 x 64
8 x 48
12 x 32
16 x 24
24 x 16
32 x 12
48 x 8
64 x 6
96 x 4
128 x 3
192 x 2
384 x 1
คำตอบ 384 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 384 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384