โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

382 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 382 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 382 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

382 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 382
2 x 191
191 x 2
382 x 1
คำตอบ 382 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 382 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 191, 382