โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

38 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 38 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 38 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

38 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 38
2 x 19
19 x 2
38 x 1
คำตอบ 38 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 38 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 19, 38