โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

375 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 375 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 375 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

375 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 375
3 x 125
5 x 75
15 x 25
25 x 15
75 x 5
125 x 3
375 x 1
คำตอบ 375 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 375 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375