โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

374 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 374 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 374 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

374 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 374
2 x 187
11 x 34
17 x 22
22 x 17
34 x 11
187 x 2
374 x 1
คำตอบ 374 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 374 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 17, 22, 34, 187, 374