โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

372 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 372 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 372 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

372 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 372
2 x 186
3 x 124
4 x 93
6 x 62
12 x 31
31 x 12
62 x 6
93 x 4
124 x 3
186 x 2
372 x 1
คำตอบ 372 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 372 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 31, 62, 93, 124, 186, 372